tirsdag 10. mars 2015

TOMANNSBOLIG PÅ EKEBERG - DEL II

Vi er nå i gang med et stort byggeprosjekt på Ekeberg, som omhandler bygging av tomannsbolig for privat kunde. Se startarbeidet her. Arbeidet startet med sviller på ferdig grunnmur.  Alt arbeid foregår under "tak over tak"  som vil si at vi slipper snømåking og tildekking i vinterhalvåret. - Det er luksus! Vi bruker også "tak over tak" når vi bygger et lavenergihus, som vi gjør nå, for å unngå fuktighet under hele byggeprosessen. Vi har nå lagt taket og utvendig panel er satt på. Arbeidet forventes ferdig sommeren 2015. 
Bilde 1: Utsikten fra huset kan ikke klages på. 
Bilde 2, 3 og 4: Utvendig panel er lagt. 


Bilde 5 og 6: Her ser vi taket på huset. Veldig greit å kunne jobbe under "tørre forhold".