tirsdag 28. juni 2016

GJENOPPBYGGING AV GARASJE ETTER BRANN

Et av prosjektene vi holder på med nå er gjenoppbygging av garasje etter brann. Det ble følgeskader på carporten ved siden av og gavlveggen (kortsiden av huset). Hans og Thomas har byttet fasade på to gavlvegger og bygget opp den doble garasjen. Naboens carport ble også gjenoppbygd. Det ble bygget boder på begge garasjene med søppelskur. Det er gjort brannsikringstiltak under oppbyggingen. 
Den doble garasjen under arbeid.

 
Her ser vi det ferdige søppelskuret. 
Carporten er ferdig og prosjektleder Bjørn godkjenner arbeidet. 


onsdag 22. juni 2016

OPPFØRING AV NY ENEBOLIG ETTER BRANN


Graver i gang med å grave ut for ny enebolig som skal oppføres etter at den brant ned til grunnen i april 2015. Det blir spennende å følge utviklingen fra grunn til nytt hus. torsdag 9. juni 2016

OPPUSSING AV KANAVAS BARNEHAGER

 Bildet viser at grunnarbeider er i gang for bygging av tre stykk grovgarderober. Det skal også utføres omlegging av tak til miljøvennlig tretak, samt nye ventilasjonsanlegg i hele barnehagen. 
Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet.