mandag 15. juli 2013

MILJØFYRTÅRNBEDRIFT

Da er vi igjen godkjent som miljøfyrtåenbedrift. Årets resertifisering har gått strålende og vi er innvilget tre nye år som miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dybvig AS har vært godkjent miljøfyrtårnbedrift siden 2004.Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
Mer informasjon finner du på hjemmesiden til miljøfyrtårn.