fredag 3. juli 2015

TOMANNSBOLIG PÅ EKEBERG - FERDIGSTILT

Byggeprosjektet på Ekeberg, som omhandler bygging av tomannsbolig for privat kunde, er nå ferdigstilt. Det meste av arbeidet har foregått under "tak over tak"  som vil si at vi kan jobbe under tørre forhold i vinterhalvåret. Det har vært et fint og utviklende prosjekt som har gått bra. Kunden har selv vært delaktig under hele prosessen, samarbeidet har fungert godt og kunden er fornøyd. Du kan lese mer om prosjektet på www.absolutt.no.
Hele oppbyggingsprosessen kan du lese om her del I og  del II.

Tomtens helning mot nord med utsikt mot sentrum og marka, og et høydedrag mot sør, er sentrale formingskriterier for bebyggelsen. Med pulttakenes stigning diagonalt på hver av de to boligene, løfter taket seg og strekker seg mot sollyset i sørvest. Dette gir stor romhøyde på 4 meter i oppholdsrommene og ved utgangen til hagen, og lavere romhøyde i soverom og bad i nordvestre hjørne. Bygningen lukker seg til en viss grad mot nord, og åpner seg mot sørvest. I spranget mellom pulttakene på de to boligene, slippes sol og dagslys inn i den bakerste boligen. 
(Tekst og foto hentet fra, arkitekt Svein Tore Hugen. www.absolutt.no)

Bygningen er trappet i planløsningen, der den foreste boligen er smal, mens den bakerste boligen er bred. Dette gir opplevelse av solens og dagslyset vandring gjennom dagen til en sentral kvalitet i boligene.
Takformen er uavhengig av ytterveggenes avgrensning, og skaper på denne måten overdekning over skjermede uteplasser og verandaer i bygningsvolumets trappinger.
(Tekst og foto hentet fra, arkitekt Svein Tore Hugen. www.absolutt.no)


Hovedinngang med adkomst til garasje er i plan 1 fra bygningens nordside, mens boligenes hovedfunksjoner er plassert i plan 2, med utgang til hage mot sør. 
(Tekst og foto hentet fra, arkitekt Svein Tore Hugen. www.absolutt.no)
Foto: Thomas Andre Nordby
 Foto: Thomas Andre Nordby
Byggherren holder noen velvalgte ord i forbindelese med ferdigstillelsen av prosjektet. 
Foto: Morten Dybvig